Artyści

Głównym założeniem galerii było promowanie młodych artystów. Staraliśmy się zapewnić im udział w wystawach szukając partnerów do współdziałania.

Wybierając kilku twórców poświęcaliśmy im swój czas i doświadczenie. Wspólnie pracowaliśmy nad rozwojem ich kariery.

Proponowaliśmy pomoc i opiekę ze strony historyków sztuki i osób zajmujących się krytyką artystyczną.

Oferowaliśmy kompleksowe rozwiązania wystawiennictwa dzieł sztuki: opracowanie koncepcji wystaw, organizację wernisaży, przygotowanie i druk drobnych katalogów, pisanie tekstów do publikacji towarzyszących prezentacjom, reklamę w mediach oraz współpracę ze sponsorami.