KRONIKA NOWEJ SZTUKI

KRONIKA NOWEJ SZTUKI to cykl 6 spotkań prowadzonych przez historyka sztuki Karolinę  Leśnik. Poszczególne wykłady zaprezentowane w formie subiektywnego rejestru wydarzeń, komentarzy i relacji odnoszących się do działań oraz zjawisk pojawiających się w obszarze sztuki najnowszej podzielone zostaną na cztery bloki tematyczne: SZTUKA I ARTYSTA, SZTUKA I ZMIANY SPOŁECZNE, SZTUKA I POLITYKA  oraz SZTUKA I EKONOMIA.

24.09 : g. 18:00     SZTUKA I ARTYSTA

1.10: g. 18:00        SZTUKA I ZMIANY SPOŁECZNE CZ.1

15.10 : g. 18:00     SZTUKA I ZMIANY SPOŁECZNE CZ.2

29.10 : g. 18:00     SZTUKA I POLITYKA  CZ.1

12.11 : g. 18:00     SZTUKA I POLITYKA  CZ.2

26.11 : g. 18:00     SZTUKA I EKONOMIA

Galeria CKiS „WIEŻA CIŚNIEŃ”
ul.Kolejowa 1a
62-510 Konin