ASHTREEKLING 2

ASHTREEKLING

Łukasz Gruszczyński
Galeria CKiS Wieża Ciśnień w Koninie
wernisaż : 15.01.2016 godz. 18.00

wystawa czynna do 6.02.2016