Młodzi w Desie

27 marca – 17 kwietnia 2008

MŁODZI W DESIE
Katarzyna Seszycka

Galeria DESA MODERN, Warszawa
ul. Koszykowa 60/62, tel. (22) 621 96 56

Katarzyna Szeszycka wypowiada się w tradycyjnych technikach malarstwa i grafiki, a także w mediach nowocześniejszych: fotografii i video. Dla jej pokolenia notatka fotograficzna czy video jest naturalnym elementem warsztatu artystycznego, nowym szkicownikiem. Inspiracje różnego rodzaju zapisem elektronicznym i kadrem fotograficznym widać w malarstwie, choć eksponuje ono z drugiej strony naturalność i spontaniczność gestu artystycznego a także flirt ze starą koncepcją infinito. Na grających często białą zagruntowaną przestrzenią płótnach widzimy obserwację rzeczywistości zróżnicowaną i intensywną. Autorka potrafi budować nastrój, rozpościerać narrację, wywoływać niepokój. Niepokój na styku różnych kontekstów kulturowych, na granicy tradycji i nowoczesności, na granicy tego co rustykalne i industrialne, męskie i żeńskie. Gra możliwa jest jedynie dzięki wysokiej świadomości kulturowej i samoświadomości artystki. Obrazy tworzone są w cyklach, co wzmaga ich filmową narracyjność. Na wystawie prezentowane są zarówno nowsze, jak i dawniejsze jej cykle: „Basen”, „Dzień Dziecka”, „Ciemne”, „Ludzie – Maszyny”.