Przeciąg

6 listopada – 6 grudnia 2009

PRZECIĄG
II FESTIWAL SZTUKI MŁODYCH W SZCZECINIE

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE
Praca Piotra Krzysztoforskiego została zakupiona do kolekcji ZACHĘTY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SZCZECINIE

Freedom
wideo, HD, 2’08”, 2008 (kadry z filmu)