W POLU SZTUKI

W POLU SZTUKI to cykl spotkań o sztuce najnowszej, o jej związkach ze współczesną rzeczywistością oraz historią. Poszczególne wykłady będą zaproszeniem do przyjrzenia się wybranym działaniom i wydarzeniom artystycznym, stanowiącym ważne punkty w dyskusji na temat problemów społecznych, światopoglądowych i politycznych.

1. spotkanie 15.10 g. 18:00

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI to pierwsze spotkanie w ramach cyklu W POLU SZTUKI poświęcone relacji sztuki i historii. O sposobach, w jakich artyści współcześni przedstawiają i reinterpretują wydarzenia historyczne. O odpowiedzialności wobec tematów historycznych. O uaktualnianiu i „naprawianiu” przeszłości w obszarze sztuki.

2. spotkanie 29.10 g. 18:00

GEOGRAFIA SZTUKI to kolejne spotkanie w ramach cyklu W POLU SZTUKI dotyczące funkcjonowania zachodnioeuropejskich wzorców powstawania i odbioru sztuki przenoszonych na grunt kultur innych kontynentów. O próbie uwspółcześniania tradycji artystycznej ludów pierwotnych i konsekwencji takich działań. O historii sztuki, która stała się polem badań nad postkolonializmem.

3. spotkanie 12.11 g. 18:00

POCZUCIE ZAGROŻENIA, jako kolejne spotkanie w ramach cyklu W POLU SZTUKI poświęcone będzie odniesieniom związanym z tematami: przemocy, wojny oraz śmierci wykorzystywanym przez współczesnych artystów. O komentowaniu współczesnej polityki.

4. spotkanie 26.11 g. 18:00

WALKA Z PUBLICZNYM OPOREM to kolejne spotkanie w ramach cyklu W POLU SZTUKI, podczas którego zaprezentowane zostaną strategie wykorzystywane w popularyzowaniu nowych form artystycznych. O współczesnych muzeach i galeriach które „testują” sztukę najnowszą.

5. spotkanie 10.12 g. 18:00

KOLEKCJONOWANIE RELACJI
O tym, co kolekcjonuje się w sztuce współczesnej. O tym, jak wyglądają dzisiejsze muzea i zbiory prywatne. O tym, w jaki sposób zestawia się dzieła sztuki, manipulując ich znaczeniem.

Galeria CKiS „WIEŻA CIŚNIEŃ”
ul.Kolejowa 1a
62-510 Konin